Коломийський медичний коледж ім. І.Франка

адреса: Івано-Франківська обл.
78200 м. Коломия
вул. Івана Франка, 14

тел: +38 (03433) 24450,
тел/факс: +38 (03433) 26947

e-mail: kolmedkol@gmail.com

Практичне навчання

Переддипломна практика "Лікувальна справа" PDF файл


Переддипломна практика "Сестринська справа" PDF файл


Виробнича практика "Лікувальна справа" PDF файл


Виробнича практика з основ медсестринства PDF файл


Інструкція щодо проведення практики студентів у дистанційній формі
Соціальноекономічні та політичні реформи за роки незалежності України істотно змінили форми і методи навчання у всіх сферах діяльності суспільства. Сьогодні особливої ваги набула не лише передача студенту певної суми знань, а й вироблення у нього потреби поповнювати їх, формувати і закріпити практичні професійні уміння та навички. Сучасний стан розвитку медицної освіти характеризується новими підходами та її модернізації, реформування і перегляду організаційно-педагогічних форм підготовки майутніх медичних та фармацевтичних фахівців, формування професійної компетентності під час навчання, в тому числі під час практичного навчання.

Проведення навчальних та виробничих практик у Коломийському медичному коледжі ім.І.Франка є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців.

Робочі програми та методичні рекомендації для проходження навчальних та виробничих практик студентами логічно поєднують теоретичні навики з практичною діяльністю.

Однією із основних складових фахової підготовки студентів Коломийського медичного коледжу є практична підготовка, яка включає навчальну, виробничу та переддипломну практику. Відповідні знання та практичні вміння формуються у студентів на заняттях у кабінетах доклінічної практики, лабораторіях коледжу та на клінічних базах під керівництвом викладачів коледжу та медичного персоналу лікувально – профілактичних закладів. Кабінети доклінічної практики з сестринської справи, терапії, хірургії, педіатрії, акушерства оснащені всім необхідним (муляжами, інструментарієм, перев’язувальним матеріалом,) для відпрацювання маніпуляцій передбачених навчальною програмою. Навчальні кімнати в лікарні забезпечені навчально-методичними комплексами практичного заняття, що відповідають нормативним вимогам.

До навчального процесу залучені операційні зали, перев’язочні, маніпуляційні, діагностичні кабінети, травмпункти, кабінети функціональної діагностики та лабораторної діагностики, станції швидкої медичної допомоги, кабінети профілактичних щеплень.

Практичне навчання на спеціальності «Фармація» організовано відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціаліста фармацевта. Виробнича та переддипломна практики проходять на базах державних і приватних фармацевтичних закладів.

Практика студентів, її організація і проведення здійснюється відповідно до чинних нормативних документів:

• Наказ № 93 від 8.04.1993 р. Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;

• Наказ № 351 від 20.12.1994 р. Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;

• Наказ № 690 від 07.12.2005 р. МОЗ України «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації»;

• Наказ № 460 від 01.06.2013 р. МОЗ України «Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій»;

• Наказ № 649 від 24.06.2011р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей 1101 „Медицина“ і 1102 „Фармація“;

• Наказ № 969/922/216 від 21.10.2010 Міністерства освіти і науки України „Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України“.

• Наказ Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації № 50-С від 20.02.2019р. „ Про затвердження баз для проведення навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів Коломийського медичного коледжу ім.І.Франка“.Зусилля адміністрації коледжу спрямовані на те, щоб забезпечити навчальний процес сучасними технічними засобами навчання: комп’ютерами, відеопроекторами, телевізорами, DVD-програвачами, фотоапаратами, відеокамерами, відеотекою навчальних фільмів, підручниками. Для студентів коледжу створені всі умови для професійної самореалізації особистості.

Підсумком якості підготовки спеціалістів є проведення конкурсів “Кращий за професією” зі спеціальностей “Сестринська справа” і “Лікувальна справа” на випускних курсах перед відправленням студентів на переддипломну практику. Викладачі коледжу ретельно підбирають цікаву й змістовну форму проведення конкурсу “Кращий за професією”. Студенти коледжу беруть участь у регіональних та Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності.

Однією із форм підвищення рівня своєї професійної майстерності є робота у клінічних гуртках. Участь у наукових дослідженнях відкриває у студентів нові знання, розкриває творчі здібності, професійні якості майбутнього фахівця, породжує творчий підхід до організації своєї роботи. Досвідчені викладачі коледжу розробляють тематику пошукової та дослідницької роботи, спрямовують діяльність студентів на опрацювання рекомендованої літератури, проводять консультації, допомагають узагальнити і систематизувати отримані результати.